BÚSQUEDA DE CAPITAL. 2012

VALDEPESA TEXTIL – SHERPA CAPITAL. España
Búsqueda de capital para reforzar los fondos propios de Valdepesa Textil (Sherpa Capital).